Brev fra skatteoppkreveren

Om du mottar en SMS fra Skatteoppkreveren hvor du må logge inn på Altinn for å se brevet, gjør du dette på vanlig måte. Du går til Altinn.no og logger inn med din kodebrikke eller mobil.

Har du problemer med å logge inn og får feilmelding 3032, kan det hjelpe å bytte nettleser. Bruker du vanligvis Google Chrome, kan det hjelpe å bytte til for eksempel Microsoft Edge og logge inn der i stedet.

Har du andre innloggingsproblemer i forbindelse med brevet fra Altinn, kan det være lurt å snakke med kundeservice i banken din som kan sjekke for deg hvilke tiltak som kan være lure.

Relaterte artikler

Altinn

Altinn innlogging: Feilmelding passord

Dnb nettbank: Feil ved inntasting av engangskode fra kodebrikke

Logg inn på legelisten.no

Altinn innlogging: Feil personnummer eller engangskode