Arendal og Omegns Sparekasse

Arendal og Omegns Sparekasse sin nettbank når du ved å logge deg inn på www.sparekassa.no
Logg deg inn på nettbanken fra forsiden til Arendal og Omegns Sparekasse. Oppe i høyre hjørne vil du se hvor du trykker deg videre for å komme til innlogging.

arendal og omegns sparekasse 1
Klikk på bildet for å se hvordan du logger deg inn i nettbanken din hos Andebu Sparebank.

Det første du må gjøre er å trykke på knappen “Logg inn”.
Da kommer du til innloggings-siden for Arendal og Omegns Sparekasse.

arendal og omegns sparekasse 2
Klikk på bildet for å se hvordan du legger inn person nummeret ditt.

Etter at du har tastet inn bruker-ID (ditt personnummer), trykker du på knappen under hvor det står “Logg inn”.

arendal og omegns sparekasse 3
Klikk på bildet for å se hvordan du legger inn engangskoden du får fra kodebrikken din.

På neste side skal du legge inn engangskoden fra kodebrikken din. (6 siffer)

arendal og omegns sparekasse 4
Klikk på bildet for å se hvordan du legger inn ditt personlige passord.

Til slutt skriver du inn ditt personlige passord, og trykker på pilen til høyre.

Om oss

Lokalbanken som kjenner deg.

Bankens historie

Arendal og Omegns Sparekasse er en lokal sparebank som ble opprettet i 1890.

Hovedproduktene våre er innskudd, utlån, betalingsformidling og tilknyttede tjenester som forsikring, fond og pensjon.

I bankens strategiplan heter det at produktene skal dekke kundenes behov for allsidighet og til konkurransdyktige priser.

Som egen lokal sparebank, er det etter vår mening viktig for kunden at beslutningsprosessen er hurtig, og at vi p.g.a. bankens størrelse, har god kontakt med våre kunder.

Vi er pr. idag 23 ansatte i banken.

Boliglån

Boliglån er et lån med sikkerhet i bolig eller fast eiendom. Det nedbetales etter en fast nedbetalingsavtale, enten med fast- eller flytende rente.

Fastrente gir størst forutsigbarhet. Da inngår du en bindende avtale om en fast rente for tre, fem eller ti år, og betaler en fast sum på boliglånet ditt – uavhengig av økonomiske svingninger i markedet.
Ved flytende rente, endrer renten seg i takt med svingninger i markedet. Det gjør at renteutgiftene på boliglånet vil variere. Dersom din personlige økonomi tåler svingninger i boliglånsrenten, vil valg av flytende rente som regel være mest lønnsomt.

Refinansiering

Du kan refinansiere hvis du trenger å øke boliglånet ditt, enten du skal pusse opp, bygge ut eller ønsker å samle ulik gjeld inn i boliglånet.

Belåningsgrad vurderes ut ifra boligens verdi og omsettelighet.
Lånet sikres med pant i boligen eller annen fast eiendom.

Rammelån

Et rammelån blir ofte også kalt for fleksilån eller boligkreditt. Denne løsningen gjør at du selv velger når du vil øke eller betale ned på lånet. For å kunne få et fleksilån, må du ha sikkerhet innenfor en fast prosent av boligens verdi, god økonomi og ingen betalingsanmerkninger. Du står fritt til å bruke pengene innenfor lånerammen til det du vil, for eksempel til oppussing eller kjøp av bil.

Ingen renter for ubenyttet kreditt.
Gir stor handlefrihet.
Så lenge du er innenfor innvilget låneramme, bestemmer du selv når du vil betale avdrag. Men som hovedregel vil vi anbefale faste avdrag hver måned.

Boligforsikring

Forsikringen skal være som boligen din – trygg og solid. Din bolig representerer store verdier, og det er derfor viktig å ta godt vare på den.

Innboforsikring

Innboet representerer store verdier, og det er viktig å forsikre dine eiendeler i hjemmet. Hos oss kan du velge mellom ordinær innboforsikring eller Innbo Pluss som er vårt beste alternativ.