Sparebanken Pluss

Sparebanken Pluss var en sparebank i Agder-fylkene, og landsdelens største lokale bank. Banken hadde hovedkontor i Kristiansand, og var dannet av to tidligere banker som ble slått sammen til én: Christianssands Sparebank og Oddernes Sparebank. Banken så de to agderfylkene som sitt primærmarked og rettet seg først og fremst mot privatkunder og mindre næringsfinansieringer.

12. mars 2013 inngikk banken en intensjonsavtale med Sparebanken Sør om å fusjonere de to bankene. Fusjonen ville bli den største innen norsk banksektor siden Den norske Bank og Gjensidige NOR fusjonerte i 2004. Avtalen ble behandlet i løpet av juni 2013, mens den ble gjeldende fra 1. januar 2014, etter godkjennelse fra offentlige myndigheter. Finansdepartementet gav i vedtak av 15. november 2013 tillatelse til sammenslåingen. Den fusjonerte virksomheten drives under navnet Sparebanken Sør.

For å lære hvordan du logger inn på Sparebanken Sør, vennligst klikk her.