Sparebanken Hedmark

Sparebanken Hedmark sin nettbank når du ved å logge deg inn på hjemmesiden deres, www.sparebank1.no/nb/hedmark.  Logg deg inn på nettbanken fra forsiden til Sparebanken Hedmark . Oppe i hjørnet vil du se hvor du skriver inn innloggingsdetaljene dine.

sparebanken hedmark logg inn
Sparebanken Hedmark innlogging

Etter at du har trykket på “Logg inn” kommer du til den siden hvor du taster inn personnummeret ditt.

sparebanken hedmark logg inn fodselsnummer
Sparebanken Hedmark fødselsnummer

Deretter må du taste inn engangskoden fra kodebrikken din.

sparebanken hedmark logg inn engangskode
Sparebanken Hedmark engangskode

Til slutt må du taste inn ditt personlige passord.

sparebanken hedmark logg inn passord
Sparebanken Hedmark passord

Sparebanken Hedmark

Sparebanken Hedmark er Norges fjerde største sparebank. Banken har hovedsete i Hamar, med kontorer i Hedmark fylke, Lillehammer, Gjøvik og på Årnes i Akershus. Konsernet styrker nå satsingen mot hovedstadsregionen gjennom eierskapet i Bank 1 Oslo Akershus, som ble et 100 prosent eid datterselskap fra juni 2016. Bankene vil fusjonere i løpet av 2017.