Sparebank 1 Hardanger

Sparebank 1 Hardanger sin nettbank. 

Primærinnsider Sparebankstiftinga Hardanger («Sparebankstiftinga») solgte 12. november 2018, 1.000.000 egenkapitalbevis i Sparebanken Vest til kurs 52,50 kroner, går det frem av en børsmelding.

Sparebankstiftinga eier etter dette salget 11.954.394 egenkapitalbevis, tilsvarende 19,83 prosent av totalt antall utstedte egenkapitalbevis i Sparebanken Vest.

Hvert egenkapitalbevis i Sparebanken Vest gir én stemme på egenkapitalbeviseiernes valgmøte, men begrenset slik at ingen kan stemme for egenkapitalbevis som representerer over 15 prosent av bankens totale antall utstedte egenkapitalbevis.

Daglig leder i Sparebankstiftinga Hardanger, Gunnar Skeie, er styremedlem og primærinnsider i Sparebanken Vest.

Pareto Securities og Swedbank Norge gjennomførte transaksjonen for Sparebankstiftinga Hardanger.

For å lære hvordan du logger inn på kontoen din med Sparebanken Vest sin nettbank, vennligst klikk her.