Nordmenn strømmer til Sverige for å realisere hyttedrømmen

Ikke alle drømmer om fjellhytte med norsk puddersnø. Stadig flere ser til Sverige for å investere i fritidsbolig.

HOS NABOEN: Flere nordmenn ønsker seg hytte i Sverige. 

Ikke alle drømmer om fjellhytte med norsk puddersnø. Stadig flere ser til Sverige for å investere i fritidsbolig.

For mange nordmenn er det like langt å kjøre til Sverige som det er å reise til hytta på fjellet. Avstanden, kombinert med lave priser, har ført til at nordmenn kjøper hytter i nabolandet som aldri før.

I Sverige har 37.438 fritidsboliger utenlandske eiere. Av disse er nå 11.474 eid av nordmenn, ifølge tall fra Statistiska Centralbyrån. Det er en økning på fire prosent fra 2014.

Det var den svenske avisen SvD Näringsliv som først omtalte saken.

– Hyggelig å være gjest i Sverige

Johan Vesterberg, pressesjef i eiendomsbyrået Fastighetsbyrån, Johan Vesterberg, sier til E24 at de har sett en økning i nordmenn som kjøper eiendom i Sverige de siste årene. Og selv om norsk økonomi har sett bedre dager, tror Vesterberg at nordmenn fremdeles vil strømme til det svenske hyttemarkedet.

– Til tross for at økonomien ikke er like sterk som før, har Sverige lave renter. Derfor kan det være billig å finansiere en hytte i Sverige med svensk boliglån.

Førstelektor Gorm Kunøe ved Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI er ikke overrasket over at stadig flere nordmenn velger å realisere hyttedrømmen i nabolandet.

Han trekker frem faktorer som geografi, pris og service for å forklare hvorfor det frister med hytte i Sverige for nordmenn.

– Avstanden er ikke avskrekkende, for nordmenn er vant til å kjøre for å komme seg til hytta si. Og måten service leveres på i Sverige er helt annerledes. Det er et hyggelig land å være gjest i. I tillegg kan man handle dagligvarer som er rundt 30-40 prosent rimeligere enn hjemme.

Tror unge lar seg friste mest

Til tross for at Sverige opplever en jevn strøm av nordmenn inn til hyttemarkedet, tviler Kunøe på at trenden vil være truende for det norske markedet. Han tror nemlig det er en spesifikk type mennesker som lar seg friste av den svenske hyttedrømmen.

– Jeg tror det kan være unge mennesker som ser muligheten til å få et godt sted til en rimelig penge i et hyggelig land.

Det er imidlertid fremdeles populært å eie hytte her hjemme. I januar skrev E24 om at flere hyttemeglere avsluttet 2015 med svært sterke salgsresultater. For DNB Eiendom endte det som det beste året i meglerselskapets historie.

Ifølge SvD Näringsliv er det Vestre Götaland og Värmland som er de mest populære hytteområdene for nordmenn. Avisen skriver også at de norske hytteeierne er yngre enn tidligere.

Etter nordmenn følger danskene med 11.267 eide hytter i Sverige.