Netfonds Bank

For å logge inn på Netfonds Bank sin nettbank, er dette nettstedet https://www.netfonds.no/
Innloggingsboksen er på forsiden, øverst til høyre. Klikk på påloggingsboksen, for å logge inn på kontoen din med Netfonds Bank sin nettbank.

Skriv inn brukernavn og passord, samt sikkerhetskode.

Sikkerhetskode. Dette feltet skal stå tomt med mindre du bruker engangskode på mobiltelefon eller du har mottatt en kodebrikke fra Netfonds. Bruk av engangskoder ved innlogging er frivillig.
Om ønskelig kan engangskoder for innlogging aktiveres under min konto og kontoinformasjon (https://www.netfonds.no/token_info.php)

Merk! Ved innlogging med BankID brukes ikke “Kodebrikke fra Netfonds”-feltet. BankID-appleten kommer opp som et ekstra steg etter at du har skrevet inn brukernavn og passord på denne siden.

Netfonds Autorisasjon logg inn

Mer om Netfonds Bank

Listen ovenfor er tilgjengelig SWIFT/BIC-kodedata for Netfonds Bank Asa i Norge. Netfonds Bank ASA startet sin virksomhet i 1997 og var den første nasjonale aktøren i Norge som ga personlige garantier over Internett. Netfonds er et av Norges ledende selskaper innen nettbasert verdipapirhandel og Norges første nettmegler. Netfonds ble grunnlagt av Rolf Dammann i 1996, og tilbyr et bredt spekter av verdipapirhandel, inkludert aksjehandel i 14 internasjonale markeder, fond og derivater.

I likhet med Nordnet har selskapet i årevis utfordret tradisjonelle strukturer og banker. På begynnelsen av 2000-tallet møtte Netfonds økt konkurranse fra utenlandske mellommenn med banklisenser, da disse selskapene også kunne tilby fortrinnsrettslån til kunder og ta imot innskudd.

I årene etter søkte Netfonds gjentatte ganger om norsk banklisens, men ble nektet generell banklisens. Hovedeieren av Netfonds, som kontrollerte om lag 90 % av aksjene, var ikke villig til å redusere sitt eierskap, og Finansdepartementet avviste gjentatte ganger Netfonds sine krav om full banklisens på grunn av eierskapskrav. Det ble spesifisert at full banklisens kun ville bli gitt dersom hovedeier i Netfonds utvannet sitt eierskap under 25 %.

Forretningsbankloven ga opprinnelig at ingen part kunne eie mer enn 10 % av aksjekapitalen i en finansinstitusjon. Etter forarbeidene til forretningsbankloven skulle denne bestemmelsen hindre bruk av finansinstitusjoner som personlige banker, hvor institusjonene var eid av en eller flere personer.

SWIFT-koden er nødvendig for å lette prosessen med å bekrefte transaksjoner for kunder i BCA-banker. SWIFT-koden brukes ved overføring av penger mellom banker, spesielt for internasjonale bankoverføringer. SWIFT-koden er alltid foran bankkontonummeret ditt.

En SWIFT-kode er et standard Bank Identification Code (BIC)-format som brukes til å identifisere en bestemt bank eller filial. Velg en lenke til en bestemt by for å se en liste over bankfilialer.

Bli med over 2 millioner kunder som gjør overføringer i 47 valutaer i 70 land. Dataene våre vokser stadig, og gir deg alltid de nyeste og mest oppdaterte dataene.

I så fall vil Oslo tingretts avgjørelse føre til endringer både i forvaltningspraksis og i den nye finansieringsvirksomhetsloven 2015, som inneholder utstedelsesregler tilsvarende de som tidligere ligger i forretningsbankloven.