Holla og Lunde Sparebank

Sparebankene har hatt en viktig oppgave i å bidra til utvikling av lokalsamfunnet. Opprinnelsen for mange banker var omgjøring av kornmagasinene til innskudd, slik at lokalsamfunnet var sikre på å bevare kornproduksjon for årene som kom. I dag er sparebankene moderne banker med et bredt sett med bankprodukter og tjenester.

Imidlertid endrer samfunnet seg med økte krav og forventninger til den tradisjonelle sparebank. Myndighetene har vært åpen på at det skal være mulig med sammenslåinger mellom sparebanker, men har i sine reguleringer vært opptatt av å bevare kapitalen i det lokalsamfunn som den er opparbeidet. Slik sett kan kapitalen fortsette å jobbe i lokalsamfunnet, selv om banken skulle velge å slå seg sammen en annen bank utenfor sitt hjemmeområde.

Forstanderskapene i Holla og Lunde Sparebank og Sparebank1 Telemark besluttet 1. desember 2011 at de interesser deres banker skulle ivareta ville være best tjent med at sparebankvirksomheten i sparebankene slås sammen og videreføres under navnet Sparebanken Telemark. I forbindelse med den formelle sammenslutningen skulle deler av grunnfondskapitalen i Sparebank1 Telemark konverteres til eierandelskapital.

Samtidig med sammenslutningen, som skjedde 23. november 2012, ble det opprettet to sparebankstiftelser:

Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland
Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde

Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommune gjennom å eie egenkapitalbevis i Sparebank1 Telemark og disponere utbytte til allmennyttige formål.

For å logge inn på kontoen din hos Sparebank 1 Telemark, vennligst klikk her for mer informasjon om hvordan du logger inn.