Berg Sparebank

Berg Sparebank sin nettbank når du ved å logge deg inn på www.berg-sparebank.no
.Logg deg inn på nettbanken fra forsiden til Berg Sparebank. Oppe i høyre hjørne vil du se hvor du trykker deg videre for å komme til innlogging.(Klikk på bildet under for full størrelse)

berg sparebank 1
Klikk på bildet for å se hvordan du logger deg inn i nettbanken din hos Berg Sparebank.

Det første du må gjøre er å trykke på knappen “Logg inn”.
Da kommer du til innloggings-siden for Berg Sparebank.

berg sparebank 2
Klikk på bildet for å se hvordan du legger inn person nummeret ditt.

Etter at du har tastet inn bruker-ID (ditt personnummer), trykker du på knappen under hvor det står “Logg inn”.

berg sparebank 3
Klikk på bildet for å se hvordan du legger inn engangskoden du får fra kodebrikken din.

På neste side skal du legge inn engangskoden fra kodebrikken din. (6 siffer)

berg sparebank 4
Klikk på bildet for å se hvordan du legger inn ditt personlige passord.

Til slutt skriver du inn ditt personlige passord, og trykker på pilen til høyre.

Om oss

Visjon: Berg Sparebank skal være en drivkraft i lokalsamfunnet, og gjennom våre motiverte, kompetente og serviceinnstilte medarbeidere skal vi ha markedets mest tilfredse kunder. Våre kjerneverdier: Blid – Engasjert – Rask – Grundig.

Bankens historie

Berg Sparebank ble etablert 29. november 1915. Initiativtaker var ordfører Martin Hov i daværende Berg Kommune.
Berg Kommune var største bidragsyter til bankens grunnfond Martin Hov ble for øvrig bankens første banksjef, en funksjon han hadde fra 1918 til 1942.

Berg Sparebank hadde en forløper gjennom Berg Sogneselskap, opprinnelig Bergs Agerdyrknings- & Industrieselskap, som ble stiftet i 1810. Blant selskapets viktigste oppgaver var utlån av kornvarer fra kornmagasinet og kapital fra pengefondet. Opprettelse av sparebank var lenge diskutert, og i 1872 opprettet Berg Sogneselskap for egen regning Berg Sparebank . Dessverre finnes det lite kildemateriell fra sparebankens virksomhet. Berg Sparebank fikk en kort levetid. Allerede tyve år senere var den en saga blott.

Bankens hovedkontor har alltid vært lokalisert til Halden sentrum. Oppstarten var i Svenskegata i lokaler leid av Fredrikshalds Meieribolag. Den månedlige husleien var kr. 30,-. Lokalene i Svenskegata ble etterhvert for små. 1. januar 1959 ble nytt bankbygg i Storgata 10 tatt i bruk. I 1981 ble bankens første filial etablert på Brødløs. Filialen har vært viktig for den positive veksten banken har hatt de senere årene. Eget eiendomsmeglingsselskap, Berg Sparebanks Eiendomsmegling AS tilsluttet Terra Eiendomsmegling, ble opprettet i 2003. I 2006 ble bankens primære markedsområde utvidet til også å omfatte Fredrikstad. Rådgivningskontoret ble åpnet i kontorfellesskap med Terra Eiendomsmegling i Fredrikstad, forøvrig også med adresse Storgata 10.

Ved etableringen hadde banken kun en lønnet funksjonær. I tillegg var ett av styremedlemmene ulønnet til stede. Ekspedisjonstiden var 10 – 14 hver dag. Fra 1918 besto staben av banksjef, kasserer og bokholder. Frem mot 25 års jubileet i 1940 økte staben med assistent og volontør.

Banken ble etablert under første verdenskrig og møtte snart utfordringer under etterkrigdepresjonen. Banken ble forsiktig drevet og kom seg relativt uskadd gjennom utfordringene. Innskuddsmassen falt imidlertid fra 2,6 mill. i 1925 til 1,8 mill. i 1940. I forbindelse med kommunesammenslutningen mellom Halden, Berg og Idd i 1967 valgte bergsokningene å la Berg Sparebank fortsette som selvstendig bank, og hele Halden ble etter hvert definert som markedsområde.
Høsten 2010 vedtok bankens styre nedleggelse av filialen på Brødløs. Endret kundeadferd med en reduksjon i antall fysiske kundehenvendelser var medvirkende til beslutningen om å avvikle byens siste bankfilial. Våren 2011 stengte filialen og vi ønsket samtidig velkommen til nyoppussede lokaler i Storgata 10.

Noen nøkkeltall

10 mill. kr. i forvaltning ble passert i 1952
100 mill. kr. i forvaltning ble passert i 1979
500 mill. kr. i forvaltning ble passert i 1997
1.000 mill. kr. i forvaltning ble passert i 2003
1.500 mill. kr. i forvaltning ble passert i 2006
2.000 mill. kr. i forvaltning ble passert i 2008

Som lokalbank har vi i alle år sett det som en viktig oppgave gjennom økonomisk støtte å være en viktig medspiller for frivillige aktiviteter av kulturelle, idrettslig eller sosial art i Halden.

Sammen med andre selvstendige lokalbanker eier vi Eika Gruppen AS. Gjennom eierskapet har vi tilgang på produkter og tjenester som gjør at våre kompetente og serviceinnstilte medarbeidere kan tilby alt innen sparing, plassering, finansiering, forsikring og eiendomsmegling.