Bank2

Bank2 sin nettbank når du ved å logge deg inn på www.bank2.no. Logg deg inn på nettbanken fra forsiden til Bank2.

Oppe i høyre hjørne vil du se hvor du trykker deg videre for å komme til innlogging.

Klikk på bildet for å se hvordan du logger deg inn i nettbanken din hos Bank2.

bank2 1
Klikk på bildet for å se hvordan du logger deg inn i nettbanken din hos Bank2

Det første du må gjøre er å trykke på knappen “Logg inn”.
Da kommer du til innloggings-siden for Bank2.

bank2 2
Klikk på bildet for å se hvordan du legger inn person nummeret ditt.

Etter at du har tastet inn bruker-ID (ditt personnummer), trykker du på knappen under hvor det står “Logg inn”.

bank2 3
Klikk på bildet for å se hvordan du legger inn engangskoden du får fra kodebrikken din.

På neste side skal du legge inn engangskoden fra kodebrikken din. (6 siffer)

bank2 4
Klikk på bildet for å se hvordan du legger inn ditt personlige passord.

Til slutt skriver du inn ditt personlige passord, og trykker på pilen til høyre.

Vår historie

Bank2 ble etablert i 2005 som første bank i Norge som spesialiserte seg på å tilby finansiering til lånesøkere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for lån i andre banker.

Bank2 ASA er en nisjebank som ble etablert i 2005. Banken har spesialisert seg på å tilby individuelt tilpassede løsninger til privatpersoner og selvstendige næringsdrivende som har behov for et alternativ til andre banker. I løpet av disse årene har banken bistått i overkant av 4300 nordmenn med refinansiering etter å ha gått på en økonomisk smell.

Administrerende direktør Frode Ekeli er ikke i tvil om at Bank2 har norgesrekord i å hjelpe personer som har havnet i økonomisk uføre. Han er glad for at banken hjelper mennesker i økonomisk nød. Ekeli anslår at det samlete utlånsbeløpet til denne kategorien låntakere ligger på i overkant av fire milliarder kroner.

 

Risikogruppe

– Det er mye penger. Vi gir lån til en risikogruppe, men vi har i all hovedsak bare gode erfaringer når det kommer til nedbetaling av lånene. Kundene er ansvarlige og ønsker å gjøre opp for seg. De er ofte takknemlige for at det finnes en bank som gir lån på tross av at de fleste har misligholdt gjeld og betalingsanmerkninger, sier Ekeli.

En av de viktigste kriteriene for å få refinansiering er at de som tar opp lån kan gi pant i bolig eller fast eiendom, eller har kausjonister med tilsvarende sikkerhet.

 

Økonomisk friskmeldt

Ekeli presiserer at det er individuell rådgiving og tett oppfølging som gir banken denne muligheten. Vi ser menneskene bak sakene, sier han.
– Vi gjør vår egen selvstendige vurdering. Alt kan ikke ekspederes gjennom teknologi. Vi betjener mennesker og vil høre historien til den enkelte, sier han.
Ekeli sier videre at hensikten med banken er å få kundene økonomisk friskmeldt.
– Etter cirka 18 måneder som kunde hos Bank2 er de fleste kommet over den økonomiske kneiken og har etablert kontroll og forutsigbarhet i økonomien. Da er det naturlig at man gjenoppretter forholdet til sin faste bankforbindelse eller forsetter samarbeidet med oss, sier Ekeli. Han oppfordrer folk med økonomiske problemer til å ta kontakt.
– Fordi det finnes hjelp, svarer han, og vi skal fortsette å hjelpe i minst 10 år til!

 

Forretningsidé

Privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og mindre bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom kan få lån i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende.

 

Visjon

 

Vi kan hjelpe

 

Vår oppgave er å finne gode løsninger som gir våre kunder merverdi i form av en forbedret økonomisk situasjon.

Gjennom gode samtaler og analyser identifiserer vi ulike løsningsalternativer. Våre kunderådgivere praktiserer en personlig og individuell behandling av hver enkelt kunde. De skal både anbefale og fraråde lånesøkere, samt opplyse om konsekvenser ved ulike produktvalg. Ved å ivareta våre kunders interesser på en best mulig måte bidrar vi til gode løsninger og økonomisk friskmelding av flest mulig bankkunder.

 

Strategisk mål

Gjennom fornøyde kunder og engasjerte medarbeidere skaper vi et attraktivt og etterspurt bankalternativ.

Det gjør vi fordi vi er bevisst vårt ansvar og gjennomfører rådgivning basert på høy faglig kompetanse, etikk og god rådgivningsskikk. I vår kundeundersøkelse opplyser 95 % av våre kunder at de fikk løst sine økonomiske problemer, 80 % mener at deres økonomiske situasjon er blitt bedre og 79 % vil anbefale Bank2 til andre. Vi fortsetter derfor å posisjonere oss som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordinære banker.