Skandiabanken ❤️ Logg inn

Skandiabanken sin nettbank når du ved å logge deg inn på hjemmesiden deres, sbanken.no. Logg deg inn på nettbanken fra forsiden til Skandiabanken. Oppe i hjørnet vil du se en grønn knapp  hvor du trykker for å logge inn. (se bildet under)

skandiabanken innlogging
Skandiabanken logg inn

I det første vinduet du kommer til når du vil logge inn kan du velge hvordan du vil logge inn.

skandiabanken innlogging velge metode
Skandiabanken velg metode

Etter at du har valgt metode for innlogging kommer du til innloggingvinduet.

skandiabanken innlogging fodselsnummer
Skandiabanken logg inn fødselsnummer

Når du har tastet inn fødselsnummeret ditt trykker du på Neste. Da kommer du til vinduet for innlegging av engangskoden fra bankbrikken din.

skandiabanken innlogging engangskode
Skandiabanken logg inn engangskode

Til slutt legger du inn ditt personlige passord.

skandiabanken innlogging personlig passord
Skandiabanken logg inn personlig passord

Skandiabanken startet i april 2000, som den første rene nettbanken i Norge. Norsk Kundebarometer har kåret oss til banken med de mest fornøyde kundene hele 15 år på rad.

Skandiabanken er en ren nettbank som tilbyr et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer, og alle produkter og tjenester tilbys direkte på den digitale plattformen, tilgjengelig på en rekke brukerenheter. Per 30. juni 2015 hadde Skandiabanken 380 248 kunder med en aktiv konto og totale verdier på NOK 64 milliarder.

Mer om Skandiabanken

Banken, Skandiabanken, er en Sverigebasert nettbank og et heleid datterselskap av Skandia Insurance Company Ltd. Den er nå den største nettbanken i landet. Skandiabanken ASA er Norges ledende nettbank, etablert i april 2000 som Norges første nettbank for privatkunder. Den autonome norske bankorganisasjonen opererer under lisens fra det norske finanstilsynet og er et datterselskap av Scandia Group.

6. oktober overføres eierskapet til den selvstendige norske bankinstitusjonen og heleide kredittforetaket fra Forsakringsaktiebolaget Skandia (publ) til Livforsakringsbolaget Skandia, omsesidigt, morselskapet til Skandia-konsernet. Altor Fund IV (“Altor”) kjøper 26,6 millioner aksjer i den norske nettbanken Skandiabanken ASA (“Skandiabanken”) fra den norske nettbanken Skandiabanken ASA (“Skandiabanken”) fra Livforsakringsbolaget Skandia, omsesidigt (“Scandia”) for 46 norske kroner aksje og blir største aksjonær i Skandiabanken med 25 % eierandel. I dag er det norske selskapet, som tidligere opererte som et datterselskap av Skandiabanken Aktiebolag (publ) (Skandiabanken AB), blitt en egen norsk bankenhet.

Operer i Norge og Sverige

SkandiaBanken opererer i Sverige og Norge og gir markedet et komplett spekter av bank-, spare- og investeringstjenester. Norges Skandiabanken Norge har vært uavhengig fra Sveriges Skandiabanken siden 2015 og er Skandinavias største nettbank. Skandiabanken har de mest fornøyde bankkundene i landet og en kompetent og økonomisk organisasjon. Skandiabankens virksomhet ble lansert i 2000 som Norges første nettbank, og er i dag den største uavhengige nettbanken i Norge, med sterke økonomiske resultater og en meget lojal kundebase.

Skandiabanken AB er et datterselskap av det svenske banken og forsikringsselskapet Scandia Group og har rundt 2,5 millioner kunder i Sverige, Norge og Danmark. Den svenske bankvirksomheten forblir i Skandiabanken Aktiebolag (publ) og vil fortsatt være en viktig milepæl i Skandias’ strategi for å utvikle det svenske privatmarkedet. Transaksjonen som førte til utskillelsen er nå gjennomført og driften av den norske filialen til Skandiabanken Aktiebolag (publ) Skandiabanken Aktiebolag (publ) er nå overført til en selvstendig norsk bankinstitusjon og et heleid kredittforetak. Skandiabanken Aktiebolag (publ) gir i dag norske privatpersoner og husholdninger et komplett spekter av finansielle produkter og tjenester innen kortbetalinger og tjenester, innskuddssparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån.

Skandiabankens retter seg mot privatpersoner og tilbyr betalingstjenester, verdipapirhandelstjenester, innskudd og lån i form av boliglån, private lån, kontoer og kredittkort. Skandia sysselsetter cirka 300 personer og tilbyr betalingstjenester, verdipapirhandelstjenester, innskudd og lån i form av boliglån, private lån, kreditt- og kredittkort og verdipapirlån. Implementert dekker hele boliglånsvirksomheten til banken, inkludert alle typer fast eiendom for eksisterende og nye kunder. Skandia driver også Skandiabanken i Norden.

Foreløpig segmenterer ikke SkandiaBanken sine kunder, noe som fører til at banken ikke kjenner kundenes behov. “Vi har fulgt Skandiabanken lenge og ble imponert over bankens posisjon i det norske markedet. Skandiabanken har som mål å være ledende innen UX, noe som fremgår av det faktum at de gjennom årene har oppnådd svært høye kundetilfredshetsscore målt ved Norsk Kundebarometer, det norske kundetilfredshetsbarometeret. Nettbank har imidlertid ikke hatt den revolusjonerende innvirkning på banksektoren som var forventet. SkandiaBanken har med sine 107.000 kunder og det første positive resultatet i 2004 begrunnet sin eksistens på markedet.

På oppdrag fra Cybercom har Keynote Systems, et ledende amerikansk analysefirma, studert hvordan svensker eksperimenterer med nettbank. Internett er i dag den vanligste måten å administrere banktjenester på i Norden. Uten filialer tilbys alle tjenester gjennom en digital plattform tilgjengelig på flere enheter.

Da Skandiabanken bestemte seg for å utvikle en ny nettside, bestemte de seg for å samarbeide med Funka for å gjøre den tilgjengelig for alle. Skandiabanken streber etter å være best når det gjelder nettbankløsninger, og nå, med det nye lovverket, er tilgjengelighet en del av det. Kun en brøkdel av svarene Skandiabanken fikk fra kunder handlet om tilgjengelighet.

Listet nedenfor er alle betalingstjenesteleverandører som lar netthandelsleverandører akseptere Skandiabankens nettbankoverføringer. For å lette bruken av kryptovalutaer for sine kunder, annonserte Skandiabanken nylig en ny funksjon som lar brukere kjøpe og lagre Bitcoin, Litecoin og Ethereum på nettbankplattformen. Ved å inkludere støtte for kryptovalutaer ble Skandiabanken en av de første tradisjonelle bankinstitusjonene som vurderte Bitcoin som en alternativ finansiell eiendel.

Capgemini kunngjorde i dag et vellykket partnerskap med Skandiabanken, bankarmen til Skandia Skandia, som har lansert LUX, bankens nylig transformerte digitale boliglånsvirksomhet.

Skandias arbeid med Capgemini har resultert i en strømlinjeformet og automatisert boliglånsprosess som vil forbedre kundeopplevelsen og øke kundetilfredsheten, sier Christina Tanneryd, produktsjef i Skandiabanken. Ifølge Finansportalen tilbyr Skandiabanken fortsatt en av de laveste boliglånsrentene i Norge. For hele Norden toppet Skandiabanken den samlede rangeringen, mens Jyske Bank i Danmark fikk den laveste brukervurderingen. Siste posisjon.