Østre Agder Sparebank

For å logge inn på Østre Agder Sparebank sin nettbank, er nettstedet https://oasparebank.no/

For å logge inn på kontoen din med Østre Agder Sparebank sin nettbank, er innloggingsboksen øverst til høyre på hjemmesiden.

Du kan logge inn på kontoen din ved å bruke BankID med brikke
Logg deg på med BankID-brikken du har fått av banken. Du kan også benytte BankID fra andre banker.

Eller du kan logge inn på kontoen din ved å bruke BankID på mobil
Logg deg på med mobilen. BankID på mobil må aktiveres i nettbanken før du kan ta det i bruk.

Vennligst sjekk følgende skjermbilde som veiledning under innloggingsprosessen med Østre Agder Sparebank sin nettbank

Østre Agder Sparebank 1Østre Agder Sparebank 2

En tryggere økonomisk hverdag

– dersom statistikken skulle ramme deg

Uføre i Norge

– Over 330 000 mennesker mottar i dag uføretrygd i Norge
– Antallet uføre har økt med 3,2 prosent bare det siste året
– 1 av 10 nordmenn mellom 18 – 67 år er uføre
– Det er flere uføre kvinner enn uføre menn (11,7 prosent mot 8 prosent)
– Økningen er størst blant de mellom 18 – 29 år

Kilde: Nav (30. juni 2018)

I dag er det over 330 000 uføre i Norge, og andelen uføre øker i alle aldersgrupper fra 20 til 59 år. Hvordan ville din hverdag sett ut om du ble ufør?

Med uføreforsikringer sikrer du rett til erstatning dersom du eller ektefelle/samboer skulle bli arbeidsufør.

Her er 5 grunner til at uføreforsikring er viktig:

1. Vær økonomisk sikret – uansett antall år i arbeidslivet

Jo yngre du er, desto viktigere vil en uføreforsikring være. Dette fordi folketrygdens ytelser er basert på antall år i arbeidslivet og lønn. Blir du arbeidsufør som 20-åring, med lite eller ingen tidligere inntekt, kommer du dårlig ut av det.

2. Bruk forsikringssummen slik det passer deg

Vi har alle ulike behov, og derfor kan forsikringssummen disponeres fritt etter eget ønske. Det viktigste er at du kan opprettholde levestandarden som før du ble ufør.

3. Fortsett å leve livet som normalt

Ved langvarig arbeidsuførhet reduseres inntekten din, og du kan få utfordringer med å opprettholde den levestandarden du hadde tidligere. En uføreforsikring gjør de økonomiske konsekvensene mindre dramatiske.

4. Vær trygg på at du kan betale ned på lånet

I en allerede vanskelig situasjon handler det om å føle seg trygg på at du kan håndtere fremtiden økonomisk. De aller fleste av oss har i dag ett eller flere lån, og skulle du bli arbeidsufør, kan du bruke forsikringssummen på å betale ned på lånet.

5. Sikre fremtiden din

Forsikringen kan kjøpes av alle mellom 18 og 50 år, og varer frem til fylte 60 år. En uføreforsikring anbefales til alle som har gjeld og/eller er avhengig av egen inntekt.

Bruk følgende lenke for å sende inn skjemaet, og Østre Agder Sparebank vil kontakte deg for en prat på banken eller via telefon:

(https://dialog.eika.no/privat/kontakt-oss/?bank=2907&cType=uforeforsikring&_ga=2.127517581.1845254315.1543225940-1184694333.1543225940)