Luster Sparebank

For Ä logge inn pÄ Luster Sparebank sin nettbank, er nettstedet https://luster-sparebank.no/

Innloggingskassen for Ä logge inn pÄ kontoen din med Luster Sparebank sin nettbank, er Þverst til hÞyre pÄ hjemmesiden.

Klikk pÄ Logg inn, og du vil da ha tre metoder for Ä velge en fra dem for Ä logge inn pÄ kontoen din med Luster Sparebank sin nettbank.

  • Nettbank

Vel aktuell pÄloggingsmetode
Dei ulike innloggingsmetodane kan nyttast om kvarandre dersom du har bestilt BankID og / eller BankID pÄ mobil i nettbanken din.
Ver merksam pÄ at passorda kan vera ulike.

  • Nettbedrift

  • eSignering

Bruk din BankID for Ă„ logge inn i Signeringsportalen

Om banken
Luster Sparebank er i dag ein solid og offensiv bank og har som mÄl Ä vera ein av dei leiande frittstÄande sparebankane i Sogn. Banken er i fin vekst og har kundar over heile landet.

Luster Sparebank har hovudkontor i Gaupne og filial pÄ Hafslo.
Kundeautomatar begge stader.

Luster Sparebank vart skipa i 1848.
Dei tre lokale sparebankane: Hafslo Sparebank, Luster Sparebank og Jostedal Sparebank vart ein bank i 1975.

Dei tre sparebankane var alle samfunnsinstitusjonar med stor nytteverdi i si samtid. Med kommunesamaslÄinga fÞrst pÄ 1960-talet var det naturleg Ä tenkja ein kommune, ein bank. Det tok likevel litt tid Ä finna saman for dei tre bankane. Men sett i ettertid er det ikkje tvil om fornuften i Ä samla kreftene i ein bank for heile Luster kommune.