Luster Sparebank

For å logge inn på Luster Sparebank sin nettbank, er nettstedet https://luster-sparebank.no/

Innloggingskassen for å logge inn på kontoen din med Luster Sparebank sin nettbank, er øverst til høyre på hjemmesiden.

Det er lett å bli kunde i Luster Sparebank lgg inn

Klikk på Logg inn, og du vil da ha tre metoder for å velge en fra dem for å logge inn på kontoen din med Luster Sparebank sin nettbank.

  • Nettbank

Vel aktuell påloggingsmetode
Dei ulike innloggingsmetodane kan nyttast om kvarandre dersom du har bestilt BankID og / eller BankID på mobil i nettbanken din.
Ver merksam på at passorda kan vera ulike.

Luster Sparebank loggin nettbank

  • Nettbedrift

Luster sparebank logg inn nettbedrift Velg autentiseringsmåte

  • eSignering

Bruk din BankID for å logge inn i Signeringsportalen

Signeringsportal logg inn luster sparebank nettbank

Om banken
Luster Sparebank er i dag ein solid og offensiv bank og har som mål å vera ein av dei leiande frittståande sparebankane i Sogn. Banken er i fin vekst og har kundar over heile landet.

Luster Sparebank har hovudkontor i Gaupne og filial på Hafslo.
Kundeautomatar begge stader.

Luster Sparebank vart skipa i 1848.
Dei tre lokale sparebankane: Hafslo Sparebank, Luster Sparebank og Jostedal Sparebank vart ein bank i 1975.

Dei tre sparebankane var alle samfunnsinstitusjonar med stor nytteverdi i si samtid. Med kommunesamaslåinga først på 1960-talet var det naturleg å tenkja ein kommune, ein bank. Det tok likevel litt tid å finna saman for dei tre bankane. Men sett i ettertid er det ikkje tvil om fornuften i å samla kreftene i ein bank for heile Luster kommune.