Dnb nettbank: Feil ved inntasting av personlig passord


Taster du inn ditt personlige passord feil får du opp følgende feilmelding.

Hvis du taster inn passordet dit feil får du opp følgende feilmelding.

 

Du trenger da bare å trykke inne i ruta og skriver passordet på nytt.