Dnb nettbank: Feil ved inntasting av personlig passord

Taster du inn ditt personlige passord feil får du opp følgende feilmelding.

dnb nettbank feil passord
Hvis du taster inn passordet dit feil får du opp følgende feilmelding.

 

Du trenger da bare å trykke inne i ruta og skriver passordet på nytt.