Dnb nettbank: Feil ved inntasting av personlig passord

Taster du inn ditt personlige passord feil får du opp følgende feilmelding.

Dnb nettbank: Feil ved inntasting av personlig passord 1

Hvis du taster inn passordet dit feil får du opp følgende feilmelding.

 

Du trenger da bare å trykke inne i ruta og skriver passordet på nytt.