Dnb nettbank: Feil ved inntasting av brukeridentitet (personnummer)


Hvis du taster inn personnummeret ditt feil får du opp følgende feilmelding. Da må du starte med å taste fødselsnummeret ditt på nytt.

Klikk på bildet for å se feilmelding hvis du taster feil personnummer

Du må da starte med å taste personnummeret ditt på nytt.

Klikk på bildet for å se hvordan du logger deg inn i nettbanken din hos DNB