Altinn innlogging: Feilmelding passord

Hvis du taster inn passordet ditt feil får du opp følgende feilmelding:

Altinn innlogging: Feilmelding passord 1

Altinn innlogging: Feilmelding passord

Hvis du taster passordet ditt feil får du opp følgende feilmelding: «Incorrect password, please try again.» (Feil passord, prøv igjen.) Da taster du bare inn passordet ditt igjen (fra banken din) og du er inne.