Altinn innlogging: Feilmelding passord

Hvis du taster inn passordet ditt feil får du opp følgende feilmelding:

Altinn innlogging: Feilmelding passord

Hvis du taster passordet ditt feil får du opp følgende feilmelding: “Incorrect password, please try again.” (Feil passord, prøv igjen.) Da taster du bare inn passordet ditt igjen (fra banken din) og du er inne.
Relaterte artikler

Dnb nettbank: Feil ved inntasting av personlig passord

Altinn innlogging: Feil personnummer eller engangskode

Dnb nettbank: Feil ved inntasting av engangskode fra kodebrikke

Dnb nettbank: Feil ved inntasting av brukeridentitet (personnummer)

Altinn