Altinn innlogging: Feilmelding passord

Hvis du taster inn passordet ditt feil får du opp følgende feilmelding:

altinn logg inn feil passord
Altinn innlogging: Feilmelding passord
Hvis du taster passordet ditt feil får du opp følgende feilmelding: “Incorrect password, please try again.” (Feil passord, prøv igjen.) Da taster du bare inn passordet ditt igjen (fra banken din) og du er inne.