Altinn innlogging: Feil personnummer eller engangskode

Hvis du taster feil personnummer eller engangskode får du opp følgende feilmelding: «Incorrect data entered, please try again.» (Feil data tastet, prøv igjen)

Altinn innlogging: Feil personnummer eller engangskode 1

Altinn innlogging: Feil personnummer eller engangs kode

Får du denne meldingen må du starte med å taste inn personnummeret ditt igjen, og deretter en ny engangskode.