Altinn innlogging: Feil personnummer eller engangskode

Hvis du taster feil personnummer eller engangskode får du opp følgende feilmelding: “Incorrect data entered, please try again.” (Feil data tastet, prøv igjen)

altinn logg inn feil
Altinn innlogging: Feil personnummer eller engangs kode

Får du denne meldingen må du starte med å taste inn personnummeret ditt igjen, og deretter en ny engangskode.