Logg inn {Hotellbooking}

Logg inn hos {Hotellbooking} sin bookingside. Du gjør dette på innlogginssiden på hjemmeområdet deres. Alle moderne sider for bestilling av hotell i Norge og utlandet har knapp eller brukernavn og passord boks for innlogging på forsiden av hjemmesidene sine. Under følger noen {viktige|gode|nyttige|interessante} tips og råd du {må huske på|må ha i mente|må huske|ikke må glemme|bør huske|bør ha som en regel} når du bruker hotell bookingsiden til {Hotellbooking}.

Viktige ting å huske når du skal logge inn hos {Hotellbooking}

Husk å {sjekke|passe på|påse|forvisse deg om|etterse|kontrollere} at du er på {riktig|rett|aktuelt|standard} sted når du skal logge inn hos {Hotellbooking} sin bookingside for hotell og overnatting. Om du ikke er på {riktig|rett|aktuelt|standard} sted, kan du {risikere|bli utsatt for|gjøre deg til gjenstand for|utsette deg for|oppleve} at din innloggingsinformasjon blir {stjålet|tatt|robbet|ranet fra deg|tatt fra deg}, og dette kan i {verste|ytterste} fall bety at en hacker kan {stjele|ta|robbe fra deg|plyndre deg for|frastjele deg for|rundstjele deg for|bestjele deg fra} pengene dine som du har på din konto hos {Hotellbooking}. Du sjekker om du er på riktig sted ved å se på adresselinjen i nettleseren du bruker. En annen ting som er viktig å huske på, er å bruke kodebrikken fra Bank-ID eller der du har kodebrikke fra uten å vise numrene den lager til noen. Hold også passordet ditt skjult om noen andre er til stede, slik at de ikke kan benytte den om du ikke passer på. Man vet aldri hva folk kan finne på, selv ikke de man {i utganspunktet|vanligvis|for det meste|generelt|som regel|normalt} stoler på.

Kommer du ikke inn på innloggingen til {Hotellbooking} sin booking?

Det skjer fra tid til annen at bookingssiden til {Hotellbooking} er nede eller utilgjengelig på annen måte. Er dette tilfellet, er det bare å vente litt og prøve igjen. Om det er lengre nedetid på bookingen til {Hotellbooking}, vil vanligvis portalen gi beskjed om dette på forsiden av nettsidene sine. Det er derfor lurt å sjekke på framsiden til bookingsiden om de har lagt ut en {drifts|status}melding som {forklarer|beskriver|sier noe om|gir en beskrivelse av} {situasjonen|ståa|status}. Du kan også ringe på det telefonnummeret du vanligvis bruker for å ringe til selskapet. Kundeservice vil kunne fortelle deg om bestilling av hotell er nede eller om noe annet teknisk er feil på sidene deres.